Уведомление обратно изкупуване за месец Май 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.05.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Свикване на Общо събрание на акционерите

Уведомление обратно изкупуване за месец Април 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.04.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Първо тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през първо тримесечие на 2023 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Уведомление обратно изкупуване за месец Март 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.03.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Февруари 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 28.02.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Януари 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.01.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Четвърто тримесечие 2022

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през четвърто тримесечие на 2022 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки