Свикване на Общо събрание на акционерите

Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

Редовно Общо събрание на акционерите – 28.06.2022 г.