Редовно Общо събрание на акционерите – 28.06.2022 г.

Редовно Общо събрание на акционерите – 23.06.2021 г.