Редовно Общо събрание на акционерите – 23.06.2021 г.

Редовно Общо събрание на акционерите – 13.08.2020 г.

Редовно Общо събрание на акционерите