Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

 

Свикване на Общо събрание на акционерите