Уведомление обратно изкупуване за месец Декември 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.12.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Ноември 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец ноември 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.11.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция

Уведомление

Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

Уведомление обратно изкупуване за месец Октомври 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.10.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Трето тримесечие 2022

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през трето тримесечие на 2022 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Уведомление обратно изкупуване за месец Септември 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец септември 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.09.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Август 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец август 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.08.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Юли 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.07.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Второ тримесечие 2022

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през второ тримесечие на 2022 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

 

Уведомление обратно изкупуване за месец Юни 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.06.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция

Уведомление