Инвеститори

Уведомление обратно изкупуване за месец Май 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.05.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Свикване на Общо събрание на акционерите

Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите Протокол заседание Материали по точки 1 и 2 от дневния ред Отчет за дейността на Одитния комитет Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите Правила за гласуване чрез пълномощник Пълномощно...

Уведомление обратно изкупуване за месец Април 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.04.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Първо тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г. Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през първо тримесечие на 2023 г. Информация Приложение 4 Счетоводен баланс Отчет за Паричния поток Пояснителни...

Уведомление обратно изкупуване за месец Март 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.03.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.