Инвеститори

Първо тримесечие 2020

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г. Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г. Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през първо...

Годишен отчет 2019

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Декларация за корпоративно управление Доклад прилагане политиката на възнагражденията Годишен доклад за дейността на Ломско пиво Информация по Приложение 11 Доклад на независимия одитор Самостоятелен...

Уведомление обратно изкупуване за месец Юни 2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2020 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.06.2020 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Уведомление ГФО

С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО” АД до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от...

Уведомление обратно изкупуване за месец Май 2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2020 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.05.2020 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Уведомление обратно изкупуване за месец Април 2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2020 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.04.2020 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.