Инвеститори

Уведомление обратно изкупуване за месец Август 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец август 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.08.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Уведомление обратно изкупуване за месец Юли 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.07.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Второ тримесечие 2022

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през второ тримесечие на 2022 г. Информация Приложение 9 Счетоводен...

Уведомление обратно изкупуване за месец Юни 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.06.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция...

Уведомление обратно изкупуване за месец Май 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.05.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.