Инвеститори

Уведомление обратно изкупуване за месец Юни 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.06.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Уведомление обратно изкупуване за месец Май 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.05.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Редовно Общо събрание на акционерите – 23.06.2021 г.

Покана Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво“АД Пълномощно образец Правила за гласуване чрез пълномощник Доклад относно прилагането на политиката за възнагражденията Годишен доклад за дейността на Ломско пиво АД Доклад на независимия одитор...

Първо тримесечие 2021

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.  Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г.596_30092020 Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“...

Уведомление обратно изкупуване за месец Април 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.04.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.