Инвеститори

Свикване на Общо събрание на акционерите

Покана за редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на "Ломско пиво" АД Пълномощно образец Правила за гласуване чрез пълномощник Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Ломско пиво" АД Отчет за дейността на Директора за връзки с...

Първо тримесечие 2024

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г. Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през първо тримесечие на 2024 г. Информация Приложение 4 Счетоводен баланс Отчет за Паричния поток Пояснителни бележки Декларация по чл....

Уведомление обратно изкупуване за месец Март 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.03.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Уведомление обратно изкупуване за месец Февруари 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 28.02.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Централа:

+359 887 498 484

Имейл:

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.