Инвеститори

Уведомление обратно изкупуване за месец Октомври 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.10.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Трето тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г. Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през трето тримесечие на 2023 г. Информация Приложение 4 Счетоводен баланс Отчет за Паричния поток Пояснителни бележки Декларация по чл....

Уведомление обратно изкупуване за месец Септември 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец септември 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.09.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.