Уведомление обратно изкупуване за месец Август 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец август 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.08.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

 

Уведомление обратно изкупуване за месец Юли 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.07.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Юни 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.06.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление