Уведомление обратно изкупуване за месец Юли 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.07.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Юни 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.06.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Май 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.05.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Април 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.04.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Март 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.03.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Февруари 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 28.02.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление