Уведомление обратно изкупуване за месец Март 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.03.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Февруари 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 28.02.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Януари 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2024 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не
е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към
31.01.2024 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742 лева за една акция.

Уведомление обратно изкупуване за месец Декември 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД
не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към
31.12.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742 лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Ноември 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец ноември 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.11.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

 

Уведомление обратно изкупуване за месец Октомври 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.10.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление