Инвеститори

Уведомление обратно изкупуване за месец Август 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец август 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.08.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

Покана за участие в Извънредно Общо събрание на акционерите Пълномощно образец Правила за гласуване чрез пълномощник Протокол заседание Политика за възнагражденията - проект Свидетелство за съдимост на Малин Езекиев Свидетелство за съдимост на Лъчезар Ангелов...

Второ тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г. Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през второ тримесечие на 2023 г. Информация Приложение 4 Счетоводен баланс Отчет за Паричния поток Пояснителни бележки Декларация по чл....

Уведомление обратно изкупуване за месец Юли 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.07.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.