Инвеститори

Редовно Общо събрание на акционерите – 28.06.2022 г.

Покана Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Ломско пиво" АД Пълномощна образец Правила за гласуване чрез пълномощник Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите Отчет за дейността на одитния комитет Материали по точки 1 и 2 от дневния...

Уведомление обратно изкупуване за месец Април 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.04.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Първо тримесечие 2022

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през първо тримесечие на 2022 г. Информация Приложение 9 Счетоводен...

Уведомление обратно изкупуване за месец Март 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.03.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Уведомление обратно изкупуване за месец Февруари 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 28.02.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.