Инвеститори

Четвърто тримесечие 2021

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г. Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г.596_30092020 Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД...

Уведомление обратно изкупуване за месец Декември 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.12.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Уведомление обратно изкупуване за месец Ноември 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец ноември 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.11.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Уведомление обратно изкупуване за месец Октомври 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.10.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Трето тримесечие 2021

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г. Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г.596_30092020 Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД...

Уведомление обратно изкупуване за месец Септември 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец септември 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.09.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.