Инвеститори

Уведомление за тримесечен финансов отчет

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по...

Уведомление ГФО

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по...

Уведомление ГФО

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по...

Уведомление обратно изкупуване за месец Март 2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2020 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.03.2020 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Уведомление обратно изкупуване за месец Февруари 2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2020 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 29.02.2020 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Четвърто тримесечие 2019

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК - Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г. Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г. Междинен доклад за дейността на "Ломско пиво" АД през...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.