Инвеститори

Уведомление обратно изкупуване за месец Ноември 2019

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец ноември 2019 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.11.2019 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Трето тримесечие 2019

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК - Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2019 г. Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г. Междинен доклад за дейността на "Ломско пиво" АД през трето...

Второ тримесечие 2019

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК - Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г. Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г. Междинен доклад за дейността на "Ломско пиво" АД през второ...

Първо тримесечие 2019

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК - Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г. Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г. Междинен доклад за дейността на "Ломско пиво" АД през първо...

Уведомление обратно изкупуване за месец Януари 2019

С настоящото Ви уведомяваме, че през януари 2019 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.01.2019 г. е  35 115 броя собствени акции при средна цена от 0,742  лева...

Уведомление обратно изкупуване за месец Октомври 2019

 С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2019 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.10.2019 г. е 35 115 броя собствени акции при средна цена от...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.