Инвеститори

Уведомление обратно изкупуване за месец Февруари 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 28.02.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Уведомление обратно изкупуване за месец Януари 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.01.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Четвърто тримесечие 2022

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г. Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през четвърто тримесечие на 2022 г. Информация Приложение 4...

Уведомление обратно изкупуване за месец Декември 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.12.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Уведомление обратно изкупуване за месец Ноември 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец ноември 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.11.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.