Извънредно Общо събрание на акционерите

Редовно Общо събрание на акционерите