Уведомление обратно изкупуване за месец Април 2019

С настоящото Ви уведомяваме, че през април 2019 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.04.2019 г. е 35 115 броя собствени акции при средна цена от 0,742  лева за една акция.

 

Уведомление обратно изкупуване за месец Април 2019

Уведомление обратно изкупуване за месец Март 2019

 С настоящото Ви уведомяваме, че през март 2019 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.03.2019 г. е  35 115 броя собствени акции при средна цена от 0,742  лева за една акция.

 

Уведомление обратно изкупуване за месец Март 2019

Уведомление обратно изкупуване за месец Февруари 2019

С настоящото Ви уведомяваме, че през февруари 2019 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 28.02.2019 г. е  35 115 броя собствени акции при средна цена от 0,742  лева за една акция.

 

Уведомление обратно изкупуване за месец Февруари 2019