Проект: BG16RFOP002-2.077-1523  “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Бенефициент:
ЛОМСКО ПИВО” АД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Проект