УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на 11.10.2023 г. „Ломско пиво“ АД, в съответствие с овластяване на 04.10.2023 г. на Съвета на директорите съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, сключи договори за дистрибуция на собствената си продукция с „Екометан Враца“ ЕООД за период от една година.

Уведомление