Инвеститори

Уведомление обратно изкупуване за месец Март 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.03.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Годишен отчет 2020

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Декларация за корпоративно управление Доклад прилагане политиката на възнагражденията Годишен доклад за дейността на Ломско пиво Информация по Приложение 11 Доклад на независимия одитор Счетоводен...

Уведомление обратно изкупуване за месец Януари 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.01.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Четвърто тримесечие 2020

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г. Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г.596_30092020 Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД...

Уведомление обратно изкупуване за месец Декември 2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2020 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.12.2020 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Уведомление обратно изкупуване за месец Ноември 2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец ноември 2020 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.11.2020 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.