Инвеститори

Редовно Общо събрание на акционерите – 13.08.2020 г.

Покана Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво“АД Пълномощно образец Правила за гласуване чрез пълномощник Доклад относно прилагането на политиката за възнагражденията Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО...

Уведомление обратно изкупуване за месец Юли 2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2020 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.07.2020 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Редовно Общо събрание на акционерите

Покана Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво“АД Правила за гласуване чрез пълномощник Пълномощно образец Доклад относно прилагането на политиката за възнагражденията Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО...

Първо тримесечие 2020

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г. Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г. Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през първо...

Годишен отчет 2019

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Декларация за корпоративно управление Доклад прилагане политиката на възнагражденията Годишен доклад за дейността на Ломско пиво Информация по Приложение 11 Доклад на независимия одитор Самостоятелен...

Уведомление обратно изкупуване за месец Юни 2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2020 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.06.2020 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.