С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2024 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не
е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към
31.01.2024 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742 лева за една акция.