С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД
не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към
31.12.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742 лева за една акция.

Уведомление