С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.12.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление