С настоящото Ви уведомяваме, че през юли 2019 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.07.2019 г. е 35 115 броя собствени акции при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление обратно изкупуване за месец Юли 2019